Dobre dzieciństwo i radość powinny być udziałem wszystkich dzieci.

Czasami, żeby móc widzieć uśmiech i postępy dziecka trzeba mu pomóc.

Przyjaźnie, z troską, ale też profesjonalnie i szybko.


Profesjonalnie, bo autyzm to poważne zaburzenie i nie można tym dzieciom marnować czasu! Należy opierać się na sprawdzonych procedurach terapeutycznych.

Skuteczna terapia autyzmu we wczesnych etapach jest bezpośrednio nakierowana na specyficzne dla tych dzieci trudności w:

  • Nawiązywaniu i utrzymywaniu interakcji społecznych

  • Komunikacji

  • Rozwijaniu umiejętności zabawy i elastycznego funkcjonowania w środowisku

Badania pokazują, że dzięki dobrze prowadzonej terapii dzieci funkcjonują lepiej w w wielu sferach: poznawczej, społecznej, rozwijają mniej zachowań niepożądanych i są bardziej samodzielne.

Terapia behawioralna jest najskuteczniejszą metodą oddziaływania w odniesieniu do większości trudności obserwowanych u dzieci z autyzmem. Tę wiedzę zawdzięczamy systematycznie publikowanym raportom na temat efektywności różnych form terapii, którym poddawane są osoby z autyzmem.

Najnowszy raport na temat skutecznych form terapeutycznych oddziaływań czytelnik znajdzie tu: https://ncaep.fpg.unc.edu

Chciałabym, żeby dzieci, których rozwój napotyka na trudności, miały dostęp do rzetelnej, popartej dowodami naukowymi terapii. Terapia nie jest jednak narzędziem samym w sobie!

Musi przepływać przez drugą osobę: życzliwą, współodczuwającą i wspierającą.

email: kawka.szymanska@gmail.com tel. 608 521 709